Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
prodej zboží spotřebiteli

 

Odesílatel (kupující):
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát (prodávající):
Prodávající: aquina, s.r.o., zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28928
IČ: 25508636
Se sídlem: Olomoucká 447, 796 07 Držovice

Já, výše specifikovaný kupující, jakožto spotřebitel, tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o koupi zboží, datum objednání ………………………………, objednávka č. ………………………

Jsem si vědom, že zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží odesláno před uplynutím 14 dnů.

Jsem si také vědom toho, že kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V ……….……………………… dne ……….………………………

 

…………………………………………………………………………………….
jméno a příjmení kupujícího
(podpis)

 

Formulář ke stažení

Zpět do obchodu